Wasielewski, Alma von
The grave of Alma von Wasielewski at the Alter Friedhof, Bonn.
Picture by Androom (17 Jun 2012)